Zioła : Ziołolecznictwo : Zielnik

Prace licencjackie - drukowanie jednostronne czy dwustronne

Proces pisania pracy licencjackiej jest długi i żmudny. Przechodzi przez kilka etapów: od wybrania tematu pracy licencjackiej, przez zebranie potrzebnych materiałów do pracy i w końcu realizację poszczególnych rozdziałów pracy aż do ostatecznych poprawek i zmian. Kiedy praca licencjacka jest już gotowa, trzeba ją wydrukować.

Prace licencjackie oddaje się zazwyczaj w trzech egzemplarzach. Jeden przeznaczony jest dla promotora, jeden dla recenzenta, a jeden zostawia się w dziekanacie, bo zostaje on przekazany wraz z wersją elektroniczną pracy do przechowania do uczelnianego archiwum.

W przypadku egzemplarza do archiwum uczelni praca licencjacka musi być wydrukowana dwustronnie. Jako że ważne jest, aby praca dyplomowa zajmowała jak najmniej miejsca w uczelnianym archiwum, ta od tej wersji pracy licencjackiej wymaga się wydrukowania dwustronnego. W przypadku pozostałych dwóch egzemplarzy pracy, to od nas zależy, czy wydrukujemy je dwustronnie czy jednostronnie.

Przed wydrukowaniem pracy licencjackiej, trzeba zwrócić uwagę na to, czy marginesy w pracy zostały odpowiednio ustawione. Należy ponadto wziąć pod uwagę, że praca licencjacka będzie oprawiona, trzeba więc zostawić jeden margines o 1 cm szerszy z przeznaczeniem na oprawę.

Przy drukowaniu jednostronnym wystarczy z lewej strony na każdej stronie ustawić szerszy margines klikając w Układ strony w grupie Ustawienia strony i wybierając Marginesy.

W przypadku drukowania dwustronnego sprawa wygląda bardziej skomplikowanie. Należy bowiem szerszy margines ustawić raz z lewej, raz z prawej strony w zależności, czy strona jest parzysta czy nieparzysta. Wystarczy jednak w grupie Ustawienia strony kliknąć kartę Marginesy. Na liście Pozycja marginesu na oprawę wybrać pozycję Lewy. Wtedy marginesy na stronach nieparzystych będą po lewej stronie, a marginesy na oprawę na stronach parzystych po prawej.