Categories
Pomoc w pisaniu prac

Prace licencjackie mają swoje wymogi dotyczące używanej czcionki.

Rekomendowane czcionki

Tekst oficjalny pisany w edytorze Word musi być napisany jedną z rekomendowanych do tego celu czcionek. Jest to kwestia umowna, ponieważ nikt nigdy nie rozstrzygnie tego prawnie, ale przyjmuje się, że do pism oficjalnych można używać trzech rodzajów czcionek.

Piszący prace licencjackie muszą niestety przestrzegać pod tym względem wymogów uczelni. Nie ma od nich odwołania, nie ma również możliwości zmian, dlatego praca licencjacka bądź inna dyplomowa musi być stworzona dokładnie taką czcionką, jaką wymaga dana uczelnia.

Jest to trochę ograniczjące, że nie możemy napisać sobie pracy czcionką, jaka nam się podoba. Znormalizowanie tych wymogów na obszarze jednej uczelni umożliwia jednak promotorowi i komisji egzaminacyjnej ocenę pracy według przyjętych standardów.

Najczęściej używaną czcionką w pracach licencjackich i magisterskich jest czcionka Times New Roman, która od wielu lat była kreowana przez twórców Worda na najpopularniejszą i jedyną słuszną czcionkę. Jednak w nowych wersjach edytora pojawiły się również nowe czcionki, ustawione przez program jako domyślne. Czcionka najpopularniejsza w chwili obecnej to Calibri. Przez kilka ostatnich lat z czcionką Times New Roman rywalizowała też czcionka o nazwie Arial.

Wszystkie te wymienione powyżej czcionki mogą być używane w pismach tworzonych w Wordzie. Jednak przed przystąpieniem do pisania pracy licencjackiej bądź magisterskiej upewnijmy się, jakie oczekiwania ma w tej kwestii nasza uczelnia. Rozmiar czcionki też będzie indywidualnie w przypadku każdej uczelni określony. W przypadku czcionki Times New Roman najczęściej stosuje się czcionkę o wielkości 12.